Panorama Gdańska - Źródło: www.gdansk.pl, Urząd Miejski w Gdańsku

 

TERMOWIZJA

Badanie obiektów i robót przy pomocy kamery termowizyjnej pokazuje wartości temperatur w różnych miejscach oglądanych powierzchni. Pozwala to na ocenę stanu obiektów, wykrywanie wad i nieprawidłowości w wykonanych robotach.

Termowizja jest zdalną bezdotykową metodą diagnostyczną badania promieniowania podczerwonego emitowanego przez każde ciało o temperaturze wyższej od zera absolutnego i następnie zamianie promieniowania na obraz wynikający z różnic temperaturowych na całej badanej powierzchni.

Uzyskanie wstępnej diagnozy w formie termogramu jest praktycznie natychmiastowe, a bezstykowość pozwala na przeprowadzanie badań zdalnych nieniszczących, bez konieczności wyłączeń instalacji.

Metoda pozwala na rejestrację uzyskanych obrazów oraz ich archiwizację, umożliwia komputerową obróbkę i analizę termogramów.


Badania termowizyjne stosuje się :

do oceny wartości faktycznych izolacyjności przegród budowlanych, lokalizacji wad technologicznych przegród, błędów w izolacji cieplnej budynków, mostków cieplnych, pęknięć i niejednorodności materiałów, wykrywania zawilgoceń, oceny prawidłowości osadzenia i izolowania okien oraz drzwi, lokalizacji miejsc ucieczki ciepła, wad ogrzewania , w tym w szczególności podłogowego, pęknięć sieci grzewczych i wodociągowych, identyfikacji i lokalizacji rur z ciepłą wodą, wadliwych i nie zinwentaryzowanych elementów instalacji grzewczych, wycieków wody, wyznaczanie przebiegu elementów grzejnych i sieci ciepłowniczych , badania urządzeń grzewczych, oceny stanu izolacji cieplnych oraz uszkodzeń pieców, kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, pomiaru temperatur rozdzielni, linii i szafek elektroenergetycznych , transformatorów, uszkodzonych bezpieczników, wszelkich złączy EE (duża przydatność do diagnozowania stanu instalacji fotowoltaicznych), badania silników spalinowych i turbin, badań środowiskowych ( np. temperatur składowisk śmieci), nadzorowania pracy i wykrywania punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących ( łożysk, przekładni, wałów, itp. ) oraz szeregu innych zastosowań tutaj nie wymienionych.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w mojej Firmie.