Panorama Gdańska - Źródło: www.gdansk.pl, Urząd Miejski w Gdańsku

 

Wybrane inwestycje zrealizowane przez Miasto Gdańsk staraniem Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z moim udziałem

 

 1. Budowa strażnicy państwowej straży pożarnej przy ul. Beniowskiego 7 w Gdańsku – Oliwie
  • Inwestor:
   • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
   • Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
   • Miasto Gdańsk od 1999r.
  • Inwestor zastępczy:
   • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
   • Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Jednostka projektowa - Obiekt kubaturowy: Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku
  • Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, zagospodarowanie terenu: DIOGENES Studio Sp. z o.o. w Gdańsku
  • Wykonawcy robót:
   • Budynek – Firma EMIPOL Gdańsk
   • Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu – PB „GÓRSKI” Sp. z o.o. Kartuzy ul. Szkolna 5.

  Przedmiotem inwestycji był budynek Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej oraz zagospodarowanie terenu działki. Budynek składa się z 2 segmentów : budynku głównego oraz garaży na 8 stanowisk. Budynek główny jest obiektem 2 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, przeznaczonym na funkcje biurowo-socjalne dla Komendy Miejskiej PSP oraz Jednostki Gaśniczej.


  Zdjęcie 1 2. Modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wajdeloty 28 A w Gdańsku
  • Inwestor - Miasto Gdańsk
  • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Jednostka projektowa - Diogenes Studio Sp. z o.o. Gdańsk ul. Mierosławskiego 27
  • Generalny wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlane "Kokoszki" S.A. Gdańsk ul. Budowlanych 31

  Przedmiotem inwestycji była modernizacja i przebudowa istniejącego Dziennego Domu Pomocy Społecznej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. Inwestycja realizowana była od października 1999r. do czerwca 2000r. Prace związane z modernizacją i przebudową obiektu polegały na wykonaniu robót konstrukcyjno - budowlanych, robót wykończeniowych ogólnobudowlanych i instalacyjnych, wyposażeniu technologicznym i meblowym oraz wykonaniu robót zewnętrznych.


  Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 3. Adaptacja budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 na siedzibę Rady Miasta Gdańska
  • Inwestor - Miasto Gdańsk
  • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Jednostka projektowa - "Diogenes Studio" Sp. z o.o. Gdańsk ul. Tysiąclecia 4
  • Generalni wykonawcy - budynek główny:
   • Prace ogólnobudowlane - PB "Inpro" Gdańsk
   • Prace konserwatorskie - Firma Piotr Białko Kraków

  Obiekt wraz z parkiem dekoracyjnym wchodzi w zespół budowlany dawnej Komendantury Garnizonu Pruskiego przy ul. Wały Jagiellońskie 1 wpisanego do rejestru zabytków w dniu 12.02.1993r. pod nr 1104/92. Budynek główny /dawny Żak/ wpisany do rejestru zabytków odrębną decyzją pod nr 476/72.


  Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 4. Szkoła w Gdańsku - Jasieniu przy ul. Stolema Nr 59
  • Inwestor - Miasto Gdańsk
  • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Jednostka projektowa - Studio Projektowe "PROFIL" Pracownia Autorska, Gdańsk ul. Secesyjna Nr 8
  • Generalny wykonawca - Korporacja Budowlana "DORACO" Gdańsk
   ul. Opacka Nr 12

  Obiekty szkolne w Gdańsku-Jasieniu przy ul. Stolema 59 składają się z następujących segmentów:

  • segmenty dydaktyczne "A' i "B" · segment żywieniowy "C"
  • segment sportowy "D"

  W.w. obiekty dzielą całą działkę przeznaczoną pod zabudowę na trzy wnętrza urbanistyczne:

  • wnętrza publiczne w strefie wejścia głównego do budynku szkolnego,
  • dziedziniec szkolny – otwarte forum dla uczniów, otoczone zabu­dową poszczególnych skrzydeł zespołu szkolnego,
  • otwartą przestrzeń terenów sportowych, ograniczoną od strony północno-wschodniej zabudową szkolną.

  Zespół boisk sportowych składa się z 3-ch boisk do siatkówki, bo­iska uniwersalnego (koszykówka, piłka ręczna), boiska do gier sportowych, skoczni w dal, rzutni do kuli, bieżni prostej 4-torowej długości 60m i pola do gry w tenisa stołowego. Wyraźny podział obiektu na skrzydła umożliwił podział inwestycji na niezależne zadania, które były etapowo rozliczane i stopniowo oddawane do eksploatacji. Rozpoczęcie budowy obiektu nastąpiło w dniu 25 lutego 2000 r. W ramach I etapu budowy wykonano segmenty "A", "B" i "C". Odbiór w/w segmentów nastąpił w dniu 13 lipca 2001 r.


  Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5 5. Adaptacja i rozbudowa budynków byłej zajezdni tramwa­jowej na siedzibę klubu „Żak” przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 w Gdańsku
  • Inwestor - Miasto Gdańsk
  • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Jednostka projektowa - „Diogenes Studio” Sp. z o.o. 80-430 Gdańsk
   ul. Mierosławskiego 27
  • Generalni wykonawcy:
   • Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Rusztowaniowe „Budros” Sp. z o.o. 80-225 Gdańsk ul. Wassowskiego 12 /etap I/
   • MG PROBUD S.A. 81-304 Gdynia ul. ¦ląska 53 /etap II/

  Przedmiotem inwestycji była przebudowa budynków byłej zajezdni tramwajowej i adaptacja tej zajezdni na cele klubu „ŻAK” wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu obejmującym część działki wchodzącej w obręb zajezdni. Budynki przeznaczone do adaptacji znajdowały się w złym stanie technicznym i mieściły funkcje magazynowe, garażowe, halę napraw oraz pomieszczenia biurowe i socjalne.


  Adaptowany obiekt składa się z czterech brył :

  • skrzydło zachodnie: kino oraz dwukondygnacyjne zaplecze
  • skrzydło środkowe: kawiarnia na parterze i na piętrze biura
  • skrzydło wschodnie: sala teatralna z antresolą dwukondygna­cyjną z pomieszczeniami socjalnymi artystów na parterze / w części dobudowanej/
  • pasaż przeszklony z antresolą - galerią pełniącą funkcję głów­nego wejścia do budynku

  Budynek jest całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Obiekt został zaprojektowany i zrealizowany według wskazań użytkow­nika. Dotyczy to rozkładu i wielkości pomieszczeń komunikacji pomiędzy nimi, instalacji elektrycznej, wygłuszeń w kinie, kawiarni, sali koncertowo-teatralnej i na antresoli,  kolorystyki przegród, rodzaju podłóg w sali kon­certowo-teatralnej i kawiarni itp.
  Inwestycja wykonana była w 2-ch etapach od lipca 2000r. do paź­dziernika 2001r.


  Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 6. Budowa budynku mieszkalnego komunalnego 38-rodzinnego w Gdańsku – Stogach ul. Falck Polonusa Nr 13
  • Inwestor - Miasto Gdańsk
  • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Jednostka projektowa - Biuro Projektów Budownictwa Miejskiego i Wiejskiego, Gdańsk – Wrzeszcz ul. Grunwaldzka 76/78
  • Generalny wykonawca - Przembud Gdańsk S.A Gdańsk ul. Żytnia 4/6

  Przedmiotem inwestycji jest budynek mieszkalny dwuklatkowy, trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, w całości podpiwniczony. Budynek posiada 38 mieszkań dla 144 osób w tym część parterowa zawiera 8 mieszkań przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W części podziemnej znajdują się piwnice lokatorskie, pomieszczenia na wózki, suszarnia oraz pomieszczenia węzła c.o. i wodomierza.


  Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 7. Budowa Bloku Sportowego dla Zespołu Szkół Inżynierii ¦rodowiska w Gdańsku Oruni ul. Smoleńska 5/7
  • Inwestor - Miasto Gdańsk
  • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Jednostka projektowa - Zakład Usług Projektowych i Budowlanych „Integro” Gdańsk, ul. Krosna 28/6
  • Generalny wykonawca - „Mostostal Gdańsk” S. A. Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 96

  Przedmiotem inwestycji była budowa Zespołu sportowego składającego się z:

  • hali sportowej wielofunkcyjnej o wymiarach wew. 30,25 x 43,91 m wraz z widownia dla ok. 300 widzów na składanych trybunach i galerii. Hala umożliwia przeprowadzenie rozgry­wek ligowych, spełniając wymogi GKKFiT i Kuratorium szkol­nego. Istnieje możliwość podziału sali na dwa pomieszczenia za pomocą kurtyny tekstylno – siatkowej;
  • zaplecza szatniowego i sanitarnego dla 30 do 40 osób, w którego skład wchodzą 4 szatnie z natryskami, dwa pokoje trene­rów z własnymi pomieszczeniami sanitarnymi oraz pokój lekarza i sędziego z zapleczami sanitarnymi;
  • zespołu odnowy biologicznej z siłownią i sauną z zapleczem szatniowym i sanitarnym;
  • bufetu z zapleczem i powierzchnią konsumpcyjną;
  • krytego łącznika stanowiącego połączenie z istniejącym zespołem szkolnym;

  Budynek jest dostępny dla osób niepełno­sprawnych.


  Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 8. Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku – Sobieszewie, ul. Turystyczna 28
  • Inwestor - Miasto Gdańsk
  • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Jednostka projektowa - Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe Innowacji Technicznych i Informatyki „TECCOM” Sp. z o.o. 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 8
  • Generalny wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlane „Górski” Sp. z o.o.
   80-034 Gdańsk ul. Wawelska 10 A/1

  Przedmiotem inwestycji był budynek Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem działki. Prace związane z budową obiektu polegały na wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych, wyposażeniu meblowym oraz wykonaniu robót zewnętrznych związanych z zagospodarowaniem terenu.


  Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 9. Adaptacja i Remont Przedszkola Nr 77 dla dzieci z porażeniem mózgowym przy ul. Abrahama 12/14 w Gdańsku
  • Inwestor - Miasto Gdańsk
  • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Jednostka projektowa - Diogenes Studio Sp. z o.o. Gdańsk
   ul. Mierosławskiego 27
  • Generalny wykonawca - Firma Budowlana „EFAK” S.C. Gdańsk
   ul. Narwicka 1

  Przedmiotem inwestycji była przebudowa i modernizacja budynku na potrzeby przedszkola dla dzieci z porażeniem mózgowym. Inwestycja realizowana była od września 2000r. do czerwca 2001r. Prace związane z modernizacją i przebudową obiektu polegały na wykonaniu robót konstrukcyjno-budowlanych, robót wykończeniowych ogólno-budowlanych i instalacyjnych, wyposażeniu technologicznym i meblowym obiektu oraz wykonaniu robót zewnętrznych.


  Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 10. Likwidacja skutków powodzi
  1. Obiekty oświatowe
   1. Szkoła Podstawowa nr 10
    • Inwestor - Miasto Gdańsk
    • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
    • Jednostka projektowa - Biuro Projektów „HAMER”
     w Gdańsku, ul. Kościuszki 64
    • Generalny wykonawca - P.B.H. MTM s.c. Jędraszek i Jereczek Sopot, ul. Okrężna 17 E

     


    Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4   2. Szkoła Podstawowa nr 52
    • Inwestor - Miasto Gdańsk
    • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
    • Jednostka projektowa - Opracowanie własne
     Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
    • Generalny wykonawca - P.U.-B.R. Lubiński 83-010 Straszyn,
     Rotmanka Al. J. Piłsudzkiego 4

     


    Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4  2. Skarpy
   1. Skarpa przy ul. Piaskowej 31
    • Inwestor - Miasto Gdańsk
    • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
    • Jednostka projektowa - Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego „Hydroprojekt” w Gdańsku Sp. z o. o.
     ul. Sobieskiego 21, 80-216 Gdańsk
    • Generalny wykonawca - Gdańskie Przedsiebiorstwo Remontowo Monta­żowe”Mostobudowa” S.A. Gdańsk,
     ul. Miałki Szlak 48/50

    Skarpa uległa obsunięciu w nocy z 09.07 na 10.07.2001r. w wyniku nadmiernego nawilgocenia zarówno wodami spływającymi jak i gruntowymi oraz wodą wybijającą z istniejącej studni kanalizacji deszczowej na koronie skarpy. Spływ wód odbywał się z terenów położonych powyżej, będących własnością Gminy Miasta Gdańska i terenów prywatnych.

    U podnóża skarpy w odległości około 12 m znajduje się piętrowy budynek mieszkalny. Istniejąca pierwotnie skarpa posiadała nachylenie ok. 1:1, różnica wysokości pomiędzy koroną, a podnóżem skarpy wynosi 12 m. W wyniku powodzi skarpa obsunęła się na budynek. Uszkodzenie skarpy nastąpiło na długości ok. 40,0 m.

    Odbiór odtworzonej skarpy nastąpił 22.11.2001r.


    Zdjęcie 1 Zdjęcie 2   2. Skarpa przy ul. Stromej Nr 4
    • Inwestor - Miasto Gdańsk
    • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
    • Jednostka projektowa - Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego „Hydroprojekt” w Gdańsku Sp. z o. o.
     ul. Sobieskiego 21, 80-216 Gdańsk
    • Generalny wykonawca - Przedsiębiorstwo Melioracyjne
     Sp. z o. o. Pruszcz Gdański, ul. F. Nowowiejskiego 31 a

    Skarpa uległa osunięciu na długości 14,00 m w czasie powodzi w nocy z 09.07 na 10.07.2001r. W wyniku nadmiernego nawilgocenia za­równo wodami opadowymi jak i wodami gruntowymi odspoiły się masy gruntu osuwając się wraz z krzewami i drzewami na budynek mieszkalny. Różnica wysokości terenu między koroną skarpy, a jej podnóżem wynosi 10,70 m.

    Odbiór odtworzonej skarpy nastąpił w dniu 12.12.2001r.


    Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 11. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 87 w Gdańsku – Sobieszewie ul. Tęczowa 6
  • Inwestor - Miasto Gdańsk
  • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Jednostka projektowa - NORD Investments S.A. 80-747 Gdańsk
   ul. Toruńska 12
  • Generalny wykonawca - Przembud Gdańsk S.A. 80-749 Gdańsk ul. Żytnia 4/6

  Przedsięwzięcie polegało na modernizacji istniejącego budynku szkolnego z dostosowaniem do obowiązujących przepisów dla programu docelowego dla szkoły podstawowej sześciooddziałowej /144 uczniów/, budowie sali gimnastycznej z zapleczem połączonej łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły, budowie przedszkola 2-oddziałowego dla 50-ciu dzieci. Całość obiektu dostosowano dla obsługi dzieci niepełnosprawnych i wyposażono w windę łączącą wszystkie poziomy. Nad wszystkimi wejściami do obiektu wykonano daszki ochronne z płyt poliwęglanowych. Główne wejście do zespołu szkolnego pozostaje od ul. Tęczowej. Dodatkowe wejścia do szkoły i przedszkola oraz wjazd na teren istniejący są od ul. Radosnej. 12. Adaptacja obiektu przy ul. Trakt ¦w. Wojciecha w Gdańsku na siedzibę Wojskowej Komendy Uzupełnień
  • Inwestor - Miasto Gdańsk
  • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Jednostka projektowa - NORD Investments S.A. 80-747 Gdańsk
   ul. Toruńska 12
  • Generalny wykonawca - „Mostostal Gdańsk” S.A. 80-955 Gdańsk
   ul. Mar. Polskiej 96

  Przedmiotem inwestycji była przebudowa i modernizacja budynku na potrzeby Wojskowej Komendy Uzupełnień. Inwestycja realizowana była od 16.01.2002 do 9.09.2002r. Kubatura obiektu 6 965,45 m3, powierzchnia użytkowa 1 751,0 m2, powierzchnia zabudowy 568,7 m2. Wymiana instalacji sanitarnych w całym obiekcie. 13. Modernizacja kotłowni i wybranych pomieszczeń socjalnych w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 18, Gdańsk – Wrzeszcz ul. Kościuszki 8 B
  • Inwestor - Miasto Gdańsk
  • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Jednostka projektowa - Diogenes Studio Sp. z o.o.
   80-430 Gdańsk ul. Mierosławskiego 27
  • Generalny wykonawca - GAZOPOL – Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowe Sp. z o.o. 75-215 Koszalin ul. Morska 49

  Przedmiotem inwestycji była przebudowa kotłowni , wymiana instalacji c.o. i c.w.u., wykonanie przyłącza gazowego oraz modernizacja zaplecza socjalnego, sali gimnastycznej i niektórych pomieszczeń. Istniejące centralne ogrzewanie zasilane było z własnej starej kotłowni węglowej zlokalizowanej w suterenie skrzydła „A”. Wyeksploatowane pomieszczenie kotłowni wymagało kapitalnego remontu. Stan techniczny instalacji centralnego ogrzewania był zły. Instalacja ta nie nadawała się do remontu i wymagała zainstalowania nowego systemu grzewczego, bardziej ekonomicznego i nowoczesnego. 14. Budowa Komisariatu Policji w Gdańsku – Oruni Górnej ul. Platynowa  6 F
  • Inwestor - Miasto Gdańsk
  • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Jednostka projektowa:
   • Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane EKOBUD
    Pracownia Projektowa 90-734 Łódź ul. Więckowskiego 33
   • Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawczo – Handlowe „KONSBUD”
    41–500 Chorzów ul. Grunwaldzka 2A/9
  • Generalny wykonawca:
   • Mostostal Gdańsk S.A. 80-955 Gdańsk
    ul. Marynarki Polskiej 96 /stan surowy/
   • Kaszubskie Przedsiębiorstwo Budowlane „CHECZBUD” Sp. z o.o.
    83 – 300 Kartuzy Burchardztwo 176 /stan wykończeniowy/

  Przedmiotem inwestycji był obiekt dla Komisariatu Policji w Gdańsku – Oruni. Zrealizowane zadanie inwestycyjne wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy Gdańsk – Orunia Górna. Wykonany obiekt jest budynkiem całkowicie podpiwniczonym, jednopiętrowym z użytkowym poddaszem, strzelnicą ćwiczebną 4-ro stanowiskową w piwnicy. Obiekt przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych.


  Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 15. Adaptacja piętra budynku przy ul. Podkarpackiej 1 na potrzeby Centrum Bibliotecznego
  • Inwestor - Miasto Gdańsk
  • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Jednostka projektowa - DIOGENES STUDIO Sp. z o.o.
   Gdańsk ul. Mierosławskiego 27
  • Generalny wykonawca - Firma Budowlana „EFAK” Gdańsk ul. Narwicka 1

  Przedmiotem inwestycji była adaptacja części obiektu techniczno usługowego na potrzeby Osiedlowego Centrum Bibliotecznego. Adaptacja obejmowała całe piętro oraz część parteru. Księgozbiór umieszczono na piętrze na specjalnie zaprojektowanym stropie podtrzymywanym przez sześć zewnętrznych słupów żelbetowych. Biblioteka posiada wejście z niezależnej klatki schodowej wraz
  z windą. Dla niepełnosprawnych do pokonania różnicy poziomów między księgozbiorem a czytelnią zamontowano specjalny podnośnik.

   

  W skład Centrum Bibliotecznego oprócz Sali Księgozbioru wchodzą:

  • dwa pomieszczenia czytelni dla dorosłych i młodzieży z trzema stanowiskami internetowymi w każdej czytelni,
  • sala katalogów,
  • zespół sanitarny dla personelu i czytelników oraz zaplecze socjalne dla personelu.


  Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 16. Budowa dźwigu oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy NZOZ w Gdańsku – Brzeźnie ul. Gałczyńskiego 6
  • Inwestor - Miasto Gdańsk
  • Inwestor zastępczy - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
  • Jednostka projektowa - DIOGENES STUDIO Sp. z o.o.
   Gdańsk ul. Mierosławskiego 27
  • Generalny wykonawca - Przedsiębiorstwo Prywatne „GOBUD”
   Spółka z o.o. ul. Telimeny 31

  Przedmiotem inwestycji była budowa windy wewnątrz budynku (z piwnicy na piętro), budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych, moderni­zacja nawierzchni i schodów terenowych przed budynkiem oraz przełożenie kabla oświetleniowego.
  Prace związane z realizacją zadania polegały na wykonaniu robót konstrukcyjno – budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych oraz zagospodaro­waniu terenu.
  W celu realizacji inwestycji konieczne było prowadzenie robót rozbiórkowych związanych z budową podszybia i szybu windowego.

  Wykonywano następujące elementy budowlane: fundament pod szyb windy, lekkie ściany z płyt kartonowo – gipsowych, żelbetowe i stalowe podciągi
  i nadproża, odtworzony został stropodach wentylowany, w części rozbieranej dachu wykonano pokrycie papą zgrzewalną.