Panorama Gdańska - Źródło: www.gdansk.pl, Urząd Miejski w Gdańsku

 

Firma  ELEKTROWNIE OZE  Janusz Łagowski

80-292 Gdańsk, ul. Niedźwiednik 27A  ;  tel. + 48 608 370 408 ; + 48 58 342 54 92


Ostatnie kilkanaście lat realizowałem duże inwestycje miejskie w Gdańsku. Wznowiłem od grudnia 2015 działalność gospodarczą, którą prowadziłem w latach 1982 - 1997 w zakresie budownictwa.

Firma zajmuje się rzeczoznawstwem budowlanym oraz budową źródeł energii odnawialnej
( fotowoltaika – tzw. elektrownie oze ). Inwestycji w oze może towarzyszyć montaż klimatyzacji, która poprawia komfort zamieszkania oraz wykorzysta część wyprodukowanej energii elektrycznej.

W zakresie rzeczoznawstwa: ocena prawidłowości wykonania robót budowlanych ( z zastosowaniem badań nieniszczących, w tym termowizji ), z możliwością wskazania środków naprawczych ( opinie, ekspertyzy, projekty naprawcze ).

W zakresie odnawialnych źródeł energii głównie elektrownie fotowoltaiczne zarówno dachowe, jak naziemne. Aktualnie fotowoltaika przechodzi intensywny rozwój i doskonalenie technologii. Obecny poziom cen umożliwia w zależności od szczegółów lokalizacyjnych i zastosowanych urządzeń, uzyskanie w okresie od 5 do 8 lat zwrotu zainwestowanego kapitału, co stanowi dużą zachętę do inwestycji, wobec kilkakrotnie niższych stóp procentowych oferowanych przez banki. Co bardzo korzystne, przy wspomaganiu się kredytem, rachunki za EE w okresie 7 letniego okresu jego spłaty będą na dotychczasowym poziomie, a w następnym okresie, z uwagi na wartość produkowanej przez siebie energii, inwestor będzie opłacał wyłącznie opłaty stałe na poziomie ok. 15zł miesięcznie. Czyli, inwestycję można zrealizować prawie bez ponoszenia kosztów.
Wyprodukowana energia może być zużywana na bieżąco na potrzeby własne inwestora, jak również magazynowana okresowo w sieci energetycznej. Instalacje o mocy do 10kW stosunkowo najprościej jest włączyć w sieć energetyczną, uzyskując równocześnie korzystne efekty ekonomiczne.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w mojej Firmie.