Panorama Gdańska - Źródło: www.gdansk.pl, Urząd Miejski w Gdańsku

 

Firma  ELEKTROWNIE OZE  Janusz Łagowski

80-292 Gdańsk, ul. Niedźwiednik 27A  ,  tel. + 48 608 370 408


Ostatnie kilkanaście lat realizowałem duże inwestycje miejskie w Gdańsku. Wznowiłem od grudnia 2015 działalność gospodarczą, którą prowadziłem w latach 1982 - 1997 w zakresie budownictwa.

Firma zajmuje się rzeczoznawstwem budowlanym oraz budową źródeł energii odnawialnej
( fotowoltaika – tzw. elektrownie oze ).

W zakresie rzeczoznawstwa: oceną prawidłowości wykonania robót budowlanych ( z zastosowaniem badań nieniszczących, w tym termowizji ), z możliwością wskazania środków naprawczych ( opinie, ekspertyzy, projekty naprawcze ).

W zakresie odnawialnych źródeł energii głównie chodzi o elektrownie fotowoltaiczne zarówno dachowe, jak naziemne. Aktualnie fotowoltaika przechodzi intensywny rozwój i doskonalenie technologii. Obecny poziom cen umożliwia w zależności od szczegółów lokalizacyjnych i zastosowanych urządzeń uzyskanie 8-10 lat zwrotu zainwestowanego kapitału, co stanowi dużą zachętę do inwestycji wobec kilkakrotnie niższych stóp procentowych oferowanych przez banki.
Wyprodukowana energia może być zużywana na potrzeby własne inwestora, jak również sprzedawana do sieci energetycznej. Instalacje o mocy do 10kW stosunkowo najprościej jest włączyć w sieć energetyczną, uzyskując równocześnie korzystne efekty ekonomiczne.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w mojej Firmie.